Manuály aut

Definice slova manuál je příruční zápisní kniha - manuálník, nebo slovo manuál může znamenat návod k použití. Manuál v našem případě je přímo návod k použití osobních automobilů.

Manuály aut jsou tudíž podrobné popisy vozidel a v manuálech aut jsou podrobně popsané postupy a použití jednotlivých automobilů.
Manuály aut tedy slouží jako uživatelské příručky jednotlivým automobilům.